Liniile directoare ale proiectului

Contextul proiectului cultural „Opţiunea smart” are doi principali vectori: 1) virtuţile educative ale practicilor artistice și capacitatea acestora de a contribui la dezvoltarea pshihică a indivizilor și la creşterea stimei de sine a acestora și 2) receptivitatea crescută a tinerilor/adolescenţilor la utilizarea noilor tehnologii și la consumul de multimedia. Deși filmul este unul dintre cele mai consumate produse artistice, producţiile de tip documentar se situează abia pe locul trei în lista preferinţelor de consum de film în rândul tinerilor. Cu toate acestea, filmul documentar reprezintă o alegere avantajoasă pentru desfăşurarea unor workshopuri care au ca obiectiv educaţia prin practici artistice, motivele fiind că presupune un consum mai mic de resurse tehnice și materiale și angajează mai mult capacitatea de observare și înțelegere a mediului din imediata apropiere.

Proiectul are trei componente, cea mai importantă fiind prima, care presupune realizarea celor 4×8 ateliere în licee. Celelalte două componente sunt 1) realizarea unui site cu conținut de tip eLearning (în care o componentă importantă vor fi înregistrările video realizate la workshopuri, decupate tematic și editate, dacă este cazul) și 2) popularizarea proiectului în alte școli decât cele implicate în prima etapă.

Pentru atelierele ce se vor realiza în școli, cu grupe de 8-12 elevi, mențiunile necesare sunt:

 • Conținutul educațional al acestora este stabilit de fiecare dintre cei patru mentori, pe baza cunoașterii și experiențelor rezultate din activitatea sa profesională.

 • Fiecare dintre cele 8 cursuri are o compenentă didactică și una interactivă. Durata fiecărui curs este de 1-2 ore.

 • Cursurile se desfășoară în școli, în cadrul acordurilor de parteneriat semnate cu acestea, cu sprijinul câte unui facilitator educațional desemnat de fiecare dintre cele 4 licee.

 • În cadrul acordurilor, liceele asigură dispozitive audio-video necesare realizării expunerilor (videoproiectoare sau computere personale). Echipa de organizare a proiectului asigură și o soluție de backup.

 • Rolul facilitatorului educațional include selectarea elevilor participanți (împreună cu conducerea școlilor și cu echipa de proiect), realizarea unui feed-back permenent cu aceștia, asigurarea spațiului educațional adecvat, legătura cu mentorul și cu echipa de proiect pentru gestionarea calendarului celor 8 reuniuni.

 • Un consilier psihoeducațional va realiza o fișă de evaluare psiho-cognitivă pentru fiecare elev participant, rezultată din aplicarea unui chestionar

 • Componenta didactică a fiecărui curs va avea în vedere un conținut teoretic succint (principii și tehnici de bază din domeniul cinematografiei și a story-telling-ului specifice filmului documentar) și exemplificări cu fragmente din producții documentare ilustrative. De notat că utilizarea în scop educațional, la clase, este exceptată de la protecția drepturilor de autor.

 • Componenta interactivă a cursurilor va avea ca scop 1) crearea unui feedback pentru înțelegerea conținuturilor educaționale și 2) stimularea elevilor participanți de a realiza în cursul proiectului propriul proiect filmic, sub coordonarea și îndrumarea mentorului, cu ajutorul echipei de proiect.

 • Pentru realizarea acestui proiect filmic, participanții vor utiliza cu precădere propriul telefon mobil, atât pentru înregistrarea imaginilor și sunetului, cât și pentru editarea acestora. Instrucțiuni specifice pentru utilizarea tehnicilor și tehnologiilor neacoperite de curs vor putea fi găsite pe siteul proiectului și vor fi oferite fiecărui participant de către echipa de organizare și studenții de la CESI (instituție parteneră a proiectului). La realizarea filmului pot fi folosite și resurse de la terți deținători ai drepturilor de copie (de ex. muzică), dar numai cu respectarea completă a drepturilor de autor și a drepturilor de copie (o listă cu resurse distribuite în regim Royalty Free va fi accesibilă pe site).

 • Filmele realizate vor fi de mici dimensiuni (recomandat: sub 5 minute) și vor fi proiecte individuale ale fiecărui participant. Drepturile intelectuale și conexe asupra acestor filme sunt reglementate printr-un Acord de participare semnat de fiecare elev în nume propriu și prin tutorii legali.

 • Întrucât proiectul se adresează cu precădere grupei de vârstă 14-18 ani, filmele agreate în cadrul proiectului vor respecta directivele naționale și europene definite pentru această grupă de vârstă în domeniile realizării de producții de film și al difuzării audiovizuale, respectiv nu pot conține violență explicită, redată sau nu în mod realist, nuditate cu sau fără conținut sexual, referințe la consum de alcool, tutun sau droguri, elemente care să încurajeze practicarea jocurilor de noroc, scene, comportamente sau referințe care să inducă la discriminare bazată pe apartenența rasială, religioasă, etnică, de gen sau identitate sexuală.

 • Respectând exigențele directivelor europene pentru protecția minorilor, subiectele filmelor realizate în cadrul proiectului sunt alese liber de fiecare participant, cu ghidajul mentorului său. Fără a constitui o obligație pentru niciunul dintre particianți, temele recomandate de organizatori, în acord cu obiectivele strategice stabilite pentru 2018 de Autoritatea Fondului Cultural Național, sunt: promovarea toleranței și a diversităţii și evidențierea rolului minorităţilor în viața publică de după Marea Unire. Urmărirea obiectivelor se va face într-un mod nedidactic, prin stimularea accentelor personale și a relevanței individuale a temelor (ex. relaţii de familie sau de vecinătate în cazul elevilor proveniţi din medii multietnice, explorarea altor tipuri de disparităţi sociale la care aceştia sunt martori, explorarea și valorificarea tradiţiilor culturale, valorizarea unor personaje, clădiri sau obiecte din mediul familial sau din proximitatea elevului participant, reprezentative pentru etape din evoluția societății românești în ultimul secol).

 • În cursul proiectării, au fost avute în vedere filme precum „Life in a Day” (2011), „Following Passion Series, by Cielo dela Paz” (2017), „The Painter of Jalouzi” (2016) și producții din cadrul iPhone Film Festival. Acestea pot sau nu să fie avute în vedere ca model în alegerea subiectelor.

 • Fiecare dintre cursuri va beneficia de prezența unuia sau a mai multor membri din echipa de organizare și/sau studenți de la CESI care pot dezvolta interacțiunea cu participanții pentru o mai bună și mai rapidă înțelegere de către aceștia a conținuturilor educaționale prezentate de mentor și pentru realizarea concretă a înregistrărilor audio-video și a editării lor.

Alte pagini utile:

Condiții obligatorii pentru filmele realizate în cadrul proiectului

Muzică ce poate fi folosită gratuit și legal pentru ilustrarea sonoră a filmelor

Resurse software