Gala Finală OPȚIUNEA SMART

Regulament de premiere

Date generale

Gala finală OPȚIUNEA SMART reprezintă etapa de încheiere a atelierelor de film documentar pentru liceeni din cadrul proiectului „OPȚIUNEA SMART – Școala de film documentar”. Proiectul este derulat de Asociația Vis-a-Vis, denumită în continuare „organizator”

Condiții de participare

Pentru a intra în procesul de jurizare și de acordare a premiilor, producțiile filmice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
1. Să fie realizate de participanții la ateliere;
2. Să fie realizate predominant cu ajutorul telefonului smart și al aplicațiilor și softurilor gratuite;
3. Să fie transmise organizatorului la adresa de mail optiuneasmart@gmail.com până cel târziu la data de 31.05.2018, ora 24.00, pentru a fi publicate pe platforma OPȚIUNEA SMART, la adresa www.atelieruldeimagine.ro;
4. Să respecte directivele românești și europene din domeniile producției și distribuției de film care se adresează minorilor şi care sunt acceptate pentru a fi difuzate în cadrul programelor pentru copii şi tineri. (Nu pot conține violență explicită, redată sau nu în mod realist, nuditate cu sau fără conținut sexual, referințe la consum de alcool, tutun sau droguri, elemente care să încurajeze practicarea jocurilor de noroc, scene, comportamente sau referințe care să inducă discriminarea bazată pe apartenența rasială, religioasă, etnică, de gen sau identitate sexuală.)

Premiile Galei finale OPȚIUNEA SMART

Premiul pentru cel mai bun film
Se acordă filmului care transmite un mesaj social relevant, care utilizează narativ o perspectivă autentică asupra realității și care propune mijloace expresive originale.
Valoarea premiului: 1.500 lei

Premiul pentru relevanța mesajului
Se acordă filmului care propune un mesaj relevant, centrat pe armonizare socială, pe dezvoltarea toleranței și pe promovarea diversității.
Valoarea premiului: 500 lei

Premiul pentru autenticitatea perspectivei
Se acordă filmului care propune o chestionare autentică a realității, prin punerea în discuție a situațiilor și evenimentelor sau a preocupărilor, obișnuințelor și intereselor din mediul social.
Valoarea premiului: 500 lei

Premiul pentru originalitatea expresiei
Se acordă filmului care propune mijloace expresive originale și o utilizare creativă și inovativă a diverselor seturi de instrumente.
Valoarea premiului: 500 lei

Premiul de popularitate
Se acordă filmului care cumulează cel mai mare număr de like-uri pe pagina Facebook Opțiunea Smart, dovedind capacitatea de a obține adeziunea publicului.
Valoarea premiului: 300 lei

*** În afara premiilor anunțate, organizatorul își rezervă dreptul de a acorda, în măsura în care este cazul, și alte premii, distincții și mențiuni speciale.

Jurizarea

Etapa I: Toate producțiile filmice înscrise cu respectarea condițiilor impuse (capitolul „Condiții de participare”) sunt vizionate și evaluate de către echipa de proiect în vederea stabilirii nominalizărilor. Pentru fiecare premiu în parte, sunt selectate și nominalizate câte 3 filme. Criteriile după care se face selecția sunt cele care descriu premiul respectiv (capitolul „Premiile Galei finale OPȚIUNEA SMART”).

* Juriul etapei I
Adriana Moca – manger de proiecte culturale, director Asociația Vis-a-Vis
Nicu Ilie – jurnalist cultural, content manager pentru platforma B-Critic.ro
Viorel Agheană – profesor la Universitatea București, doctor în Științele educației

Etapa II: Filmele nominalizate pentru cele cinci premii sunt vizionate și evaluate de echipa de jurizare în vederea stabilirii, pe bază de punctaj acordat individual, a ierarhiei acestora și a câștigătorului. Criteriile după care se face punctarea sunt cele care descriu premiul respectiv (capitolul „Premiile Galei finale OPȚIUNEA SMART”).

* Juriul etapei II
Ana Maria Irimia – masterand Centrul de Excelență pentru Studiul Imaginii, Universitatea București
Sonia Corbu – absolvent al Universității București, specializarea Istoria Artei
Teodora Corbu – absolvent al SNSPA, specializarea Sociologie

Transmiterea premiilor

Încasarea valorii în lei a premiilor acordate se va face ulterior Galei finale, direct de către câștigătorii anunțați (dacă ei au împlinit vârsta de 18 ani), sau prin intermediul tutorilor legali (dacă beneficiarii premiilor sunt minori). Documente necesare la încasare: actul de identitate al beneficiarului și, dacă este cazul, al tutorelui legal al acestuia.

***Taxele legale aferente premiilor acordate sunt achitate la Bugetul de Stat de către organizator.

Termenii colaborării dintre participanți și organizatori

În calitate de autor, participantul păstrează toate drepturile intelectuale asupra producției sale, incluzând, fără a se reduce la acestea, înscrierea în festivaluri și concursuri, difuzarea în diferite forme și medii, tranzacționarea.
În calitate de organizator, Asociația Culturală Vis-a-Vis, dobândește, pe termen nedeterminat, dreptul de a publica filmul integral, parțial sau în produse derivate, pe site-ul proiectului și în materiale de promovare și diseminare a rezultatelor acestuia, în condiții care nu aduc beneficii patrimoniale directe, de difuzare gratuită și fără inserturi publicitare, și în contexte în care autorul este menționat în mod clar.