Condiții obligatorii pentru filmele realizate în cadrul proiectului

Toate filmele realizate în cadrul proiectului trebuie să respecte directivele naționale și europene din domeniile
producției și distribuției de film care se adresează minorilor şi care sunt acceptate pentru a fi difuzate în cadrul
programelor pentru copii şi tineri. Astfel, materialele prezentate și elaborate în cadrul atelierelor nu pot conține
violență explicită, redată sau nu în mod realist, nuditate cu sau fără conținut sexual, referințe la consum de alcool,
tutun sau droguri, elemente care să încurajeze practicarea jocurilor de noroc, scene, comportamente sau referințe
care să inducă la discriminare bazată pe apartenența rasială, religioasă, etnică, de gen sau identitate sexuală.

Durata recomandată a filmelor realizate este sub 5 minute.

Imaginile utilizate trebuie să fie realizate predominant cu telefonul mobil. Sunt acceptate și alte surse (GoPro, cameră video, cameră foto, webcam ș.a.) numai dacă utilizarea acestora este justificată în economia artistică a filmului și numai dacă, însumate, imaginile preluate din asemenea surse nu depășesc 40% din montajul final.

Pentru ilustrarea sonoră se poate folosi muzică sau arhive de sunet numai în condițiile respectării stricte a drepturilor de autor. În cazul în care asemenea resurse sunt preluate de la terți, trebuie folosite numai producțiile asupra cărora utilizatorul capătă drepturi explicite din partea producătorului, prin licențe comerciale sau licențe Royalty Free. Sursa utilizată și tipul de licență trebuie menționate explicit pe genericul filmului. VEZI O LISTĂ CU BĂNCI DE SUNET GRATUIT.

Autor: admin | Articol din sectiunea Filme Smart

Conexe:

Lasă un răspuns