Trei femei la 18 ani. Un film de Adelina Maria Dobre

„Trei femei la 18 ani”: 18 ani azi, 18 ani în anii 90, 18 ani în anii 70. Ce e la fel și ce e diferit, prin ochii a trei femei răspunzând toate unor întrebări prin care autoarea încearcă să investigheze perspective, cutume, pericole, aspirații. Pe un fond al conflictului între generații din ce în ce mai acut în societate, demersul autoarei se construiește pe o structură de întrebări agreabile, deloc susceptibile de a crea disconfort interlocutoarelor, potențând nostalgii și momente de intensă afectivitate pozitivă. O selecție a intervievatelor absolut remarcabilă a adus într-un dialog sui-generis trei femei, din trei generații succesive, capabile să sintetizeze și să expună fermecător specificitățile timpului lor. Cumpărarea hainelor? Petrecerea timpului liber? Problemele? Relația cu părinții?

Cele mai bune elemente ale filmului: interesul accentuat pentru cercetarea realității (indivizi, comunități, atitudini, comportamente), transmiterea de informație mai puțin circulată care să ajute la lărgirea cunoașterii oamenilor și fenomenelor din realitate, atenția ridicată acordată detaliului și particularului prin recursul la elemente de credibilitate (prezența subiecților, nararea de către subiecți a unor experiențe, captarea de trăiri și emoții ale acestora), favorizarea receptării mesajului prin câștigarea atenției, simpatiei sau empatiei publicului (umor, emoție, autoreferențialitate, creativitate în folosirea tehnicilor de editare și montaj).

Cel mai bun moment al filmului: Întrebarea despre probleme. Și răspunsurile ”Nu aveam, nu simțeam problemele” (18 ani în anii 70) și ”Concurența asta care este între noi” (18 ani azi).

*Autoarea este elevă la Liceul Teoretic Ion Barbu (Drumul Sării). Mentorul ei în atelierul de film documentar a fost regizoarea Carmen-Lidia Vidu.

**Filmul a fost distins cu un „Premiu special al juriului” la Gala Finală Opțiunea Smart. A mai fost nominalizat la „Premiul pentru autenticitatea perspectivei” în cadrul aceleiași competiții.

Autor: admin | Articol din sectiunea Prezentare filme Opțiunea Smart

Lasă un răspuns