Scheme narative

Producțiile cinematografice pot prelua elemente din toate celelalte arte. În ceea ce privește firul narativ, schemele utilizate în film – atât în cel artistic, cât și în cel documentar – sunt comune cu cele utilizate în proză și în dramaturgie (se au în vedere modelele propuse de teoria literară anglo-saxonă, care diferă în parte de cele ale criticii continental-europene, inclusiv românești).

Diagrama narativă de bază

Exposition. Complication. Resolution. Conclusion. Exposition. Coaching and Support. Crisis. Rising action. Falling. Action. Inciting incident. Climax. Dramatic Tension Over time. Dramatic. Introduction. Problem. Stated. Investigate. Resolve. Restate. Remediation.

Elemente:

  • introducere sau expozițiune, care include intro-ul dramatic și un incident declanșator (similar „intrigii” din analiza literară)
  • dezvoltarea, care are în vedere definirea problemei vizate prin definirea subiectului și pe parcursul căreia crește tensiunea dramatică
  • rezolvarea, care include o criză semnificativă și un punct culminant (climax)
  • concluzie (pe parcursul căreia scade intensitatea dramatică). Aceasta include o restaurare a stării inițiale, dar într-o modalitate care include și noua experiență, ilustrată în episoadele precedente

VEZI ȘI ARTICOLUL POVESTEA ȘI STRUCTURA EI, MENTOR ALEXANDRU DORU SPĂTARU

Schema narativă în 3 acte

  • actul 1: cuprinde intro-ul, incidentul declanșator și primele reflecții pe care acesta le provoacă. Este actul în care se face caracterizarea personajelor și descrierea situației generale
  • actul 2: aduce o serie de obstacole, din ce în ce mai dificile, care trebuie depășite pentru a urmări subiectul (atunci când este utilizată în ficțiune, schema în 3 acte permite, la jumătatea sa, un moment în care premisele inițiale sunt răsturnate complet și care anticipează criza ce va urma la finalul acestui act)
  • actul 3: generează rapid un punct culminant care, când este depășit, duce la detensionarea situației. Obstacolele apărute până la final sunt depășite cu ușurință după punctul culminant, prin experiența deja cumulată în prima parte a poveștii

Schema narativă într-un singur act

reprezintă o esențializare a schemei în 3 acte. Stabilirea situației este abruptă și se are în vedere un număr mai redus de obstacole (minim trei). Punctul culminant vine pe momentul dintre a doua și a treia treime. În ansamblu, schema cu un singur act reprezintă doar o miniaturizare a celei în trei acte, păstrând secțiunile importante ale acesteia.

Schema în două acte

renunță la expunerea situației, intro-ul fiind chiar intriga. Caracterizarea personajelor se va face ulterior, exclusiv prin mijloace indirecte (prin limbajul folosit, prin acțiunile întreprinse). Este o schemă foarte des utilizată în filmul de ficțiune, dar greu de utilizat în documentar, unde atât situația, cât și personajele se cer bine explicate.

Schema în patru și cinci acte

diferă de schema în trei acte doar prin faptul că elementele actului doi sunt dezvoltate în două sau trei acte distincte (doi și trei – în schema cu patru acte – sau doi, trei și patru – în schema cu cinci acte), separate între ele printr-o răsturnare de situație. Aceste scheme permit o mai bună dezvoltare a acțiunii și acumularea de tensiuni suplimentare, dar riscă să ducă la disiparea interesului, dacă subiectul și construcția acestuia nu sunt deosebit de puternice. Dramaturgia medievală folosea, de regulă, schema în cinci acte, fără ca acestea să fie foarte clar delimitate din punct de vedere narativ. Primul și ultimul act sunt identice cu cele din schema cu trei acte.

Scene/ secvențe

Fiecare act cuprinde mai multe scene, care ilustrează secvențe narative. O scenă este definită prin locație (decor) și numărul de personaje, precum și prin interacțiunea dintre acestea. Fiecare scenă cuprinde una sau mai multe imagini (cadre) cu un conținut similar.

Diagrama Rombul momentelor cheie

(The Story Diamond Key) a fost definită de Stanley D. Williams și are ca punct de plecare Schema narativă în trei acte. Diagrama are meritul de a grupa mai multe dintre conceptele de bază și de a stabili corelații între acestea.

Autor: admin | Articol din sectiunea Despre filmul documentar

Conexe:

Lasă un răspuns