Criteriile de analiză pentru filmele realizate în cadrul proiectului

Ghid minimal pentru producțiile documentare realizate de amatori și entuziaști

1. Interesul pentru cercetarea realității – alegerea unei narațiuni centrate pe cunoașterea și prezentarea realității înconjurătoare (indivizi, comunități, atitudini, comportamente, spații)

2. Volumul de informație relevantă – transmiterea de informație mai puțin circulată care să ajute la lărgirea cunoașterii oamenilor și fenomenelor din realitate (date statistice, mărturii ale celor implicați direct, rezultate ale cercetărilor de specialitate)

3. Complexitatea tehnicilor narative – utilizare unui set extins de tipuri de discurs (interviu, confesiune, captare de atmosferă, performans-uri artistice, includerea filmelor, imaginilor sau documentelor de arhivă)

4. Atenția acordată detaliului și particularului – evidențierea autenticității fenomenelor, faptelor sau personajelor prezentate prin recursul la elemente de credibilitate (prezența subiecților înțeleși ca personaje umane reale, nararea de către subiecți a unor experiențe, captarea de trăiri, emoții sau acțiuni ale acestora)

5. Utilizarea elementelor de stil și expresivitate – favorizarea receptării mesajului prin câștigarea atenției, simpatiei sau empatiei publicului (umor, emoție, autoreferențialitate, originalitate a comunicării, plasticitatea cadrelor, creativitate în folosirea tehnicilor de editare și montaj, coloană sonoră ca suport adecvat transmiterii mesajului)

Notarea răspunsului producției filmice la criteriile aplicate: de la 1 (nivel foarte slab) la 5 (nivel foarte ridicat)

Autor: admin | Articol din sectiunea Ghiduri și evaluări, Prezentare filme Opțiunea Smart

Conexe:

Lasă un răspuns